Zkontrolujte, jak zajistit plnou bezpečnost v případě instalace plynu v domě nebo bytě

Jak se chránit před výbuchem plynu? Existuje-li v domě plynové zařízení, je zajištěno několik základních pravidel. Je třeba si uvědomit, že to může být příčinou vážné nehody, když uniká.

Ačkoli v současné době jsou plynová zařízení bezpečná a nepředstavují riziko výbuchu plynu, musí být řádně provedena (potvrzena přijetím plynárny) a provozována. Nebezpečí výbuchu plynu se týká každého, kdo má v domácnosti plynový sporák nebo troubu. Nejčastější příčinou tragédie jsou netěsné instalace a zařízení, která nejsou pravidelně kontrolována a zastaralá. Únik plynu v kombinaci se vzduchem vytváří výbušnou směs a dokonce i vznícení světla nebo zapnutí mobilního telefonu může vést k výbuchu. Jak se tedy chráníte před výbuchem plynu?

Instalace plynu v domě - odkud plyne nebezpečí výbuchu plynu?

Provoz, osídlení budov, drobné tektonické otřesy nebo jen čas jsou faktory, které přispívají k odcizení plynového systému ve vaší domácnosti. Největší hrozba se týká tzv staré předválečné stavby nebo rodinné domy, v nichž je často obtížné získat spolehlivé recenze plynových zařízení. Proč? Ačkoli jsou bytová družstva a vlastníci budov povinni pravidelně kontrolovat stav zařízení, v případě zastavěných se obvykle provádí zběžné posouzení stavu plynového zařízení, přičemž se kontroluje jeho vhodnost pro další práci.

V případě rodinných domů je častým problémem také neznalost instalačních pracovníků, kteří instalují ventilátory v místech, kde dochází k ohřevu vody, což často způsobuje, že spaliny ustupují do místnosti a v důsledku toho zvyšuje koncentraci oxidu uhelnatého. Často je také problém s umístěním plynových zařízení - bohužel se stává, že instalace jsou pájeny cínem nebo zařízení na zemní plyn jsou k instalaci připojena pomocí pružných hadic, které mohou tyto materiály zapálit nebo uniknout zařízení.

Nejproblematičtější je instalace z ocelových trubek, které jsou náchylné ke korozi, což může zase vést k úniku plynu a explozi. Naštěstí existují pravidla, která umožňují majitelům plynových zařízení v domácnostech plně se starat o své životy a zdraví.

Jak se chránit před výbuchem plynu?

Pravidelně kontrolujte těsnost plynového systému. Tyto inspekce v budovách pro více rodin jsou obvykle nařízeny správou. Jste-li však majitelem rodinného domu, nechte jej jednou ročně nechat zkontrolovat oprávněnou osobou.

Vyberte schválená zařízení a nechte si jejich montáž objednat odborníky. Nikdy neupravujte instalaci sami a nepřipojujte k ní další zařízení, pokud nemáte příslušná oprávnění. Pokud měníte plynový sporák nebo sporák, podle předpisů Evropské unie je může připojit pouze osoba s příslušným povolením. Kromě instalace certifikovaných zařízení instalujte ve svém domě plynové senzory, které jsou schopny chránit obyvatele před nebezpečím v pravý čas.

Zajistěte, aby ventilační klece nebránily. Nedostatečné větrání může vést k neúplnému spalování plynu, což může mít za následek smrtelný oxid uhelnatý, tj. výpary. Dbejte na správné větrání zejména v kotelně.

Seznamte se s pravidly

Dodržování pravidel obsažených v nařízeních ministra infrastruktury a stavebních předpisů minimalizuje riziko výbuchu plynu. Zvláštní pozornost by měla být věnována ustanovením týkajícím se vytvoření stavebního projektu nebo týkajícím se povolení k instalaci plynu a získání protokolu o zkoušce těsnosti. Znalosti podporované preventivní činností, tj. Instalace plynových senzorů v celém domě, nás činí zcela bezpečnými.

Skleněná vitrína v kuchyni

Koutek se snídaní v kuchyni - 9 inspirací

Zeď nad kuchyňským pultem - praktické nápady

Kategorie: