Nezastavme se u hotových vzorových smluv z internetu. Ujistěte se, že nám konečná dohoda poskytuje uspokojivé podmínky.

Ne každý chce svůj vlastní byt. Někteří lidé si cení mobility, kterou jim pronájem poskytuje. Hledání bytu k pronájmu však může způsobit velké potíže. Stojí za to být trpělivý a pamatovat si na několik základních pravidel, která umožní bezpečný a pokojný pronájem.

Vzájemné zabezpečení při pronájmu bytu

Zákon chrání nájemce i pronajímatele. V mnoha případech však mají ustanovení nájemní smlouvy přednost před ustanoveními příslušného aktu. Z tohoto důvodu je dobré mimo jiné dobře znát svá práva a mít vždy kompletní informace o bytě.

Pokud se řádně nepřipravíme na pronájem bytu, můžeme čelit velmi špatným důsledkům, od přetrvávajících chyb, k náhlému nárůstu nájemného, až k neočekávanému vystěhování. Doporučujeme, jak si bezpečně pronajmout byt.

Zajištění nájemného se vyplatí strávit spoustu času. Zajistíme to na mnoho let.

1. Základem je smlouva

To samozřejmě není první věc, kterou si musíme pamatovat. Než něco podepíšeme, musíme být v řadě dalších věcí opatrní. Píšeme o tom na začátku, protože je to klíčový problém.

Pokud majitel bytu od začátku zmiňuje možnost pronájmu bez smlouvy, podívejme se na něco jiného. Pokud se nám byt opravdu nelíbí, promluvme si s majitelem o vzájemných výhodách smlouvy a - pouze v případě, že selže - hledáme něco jiného.

Pronájem bytu je spolupráce mezi pronajímatelem a nájemcem, složité uspořádání práv a povinností, které musí mít svůj právní základ. Jinak je pravděpodobné, že se rozpadne.

2. Dodržování oznámení

Je známo, že se majitel ujistil, že všechny pokoje na obrázcích vypadaly extrémně světlé, čisté a prostorné. Takto fungují malá zkreslení, která jsou doménou fotografie. Fotografické iluze se však liší a lži v reklamě jsou odlišné.

Deset minut od centra? Někdy to pravděpodobně znamená cestování soukromým vrtulníkem. Dejte si pozor na tento typ zkreslení. Zvláště v nepříliš známém městě. Blok mezi zelení? Pro každého to může znamenat něco jiného. Totéž platí pro instalace ve výborném stavu atd.

Po relativním souladu bytu s nabídkou můžeme tvrdit, že majitel je tou pravou osobou, která je s ním vázána smlouvou. Pokud nám něco zjevně nevyhovuje, pojďme dál hledat.

Obr. Interiéry SAS

3. Úplné informace

Pokud agentura pronajímá agenturu, je to standardní. Pokud se majitel vypořádá s nájemným sám, je to v dobrém tónu, ale může se stát, že na něj zapomene. Mluvíme o dokumentech, které máme před podpisem smlouvy na čtení.

Za prvé, akt vlastnictví. Je velmi důležité, abychom podepsali nájemní smlouvu s někým, kdo je oprávněn disponovat prostory. Pokud máme podepsat smlouvu s příbuzným vlastníka, máme kromě listiny vlastnictví právo kontrolovat plnou moc.

Kromě toho máme právo prohlížet si historii účtů za elektřinu. Nakonec chceme mít jistotu, že nebudeme platit nedoplatky za předchozí nájemníky.

4. Environmentální rozhovor

Cenným zdrojem informací o bytě není jen vlastník. Pojďme si promluvit se sousedy. Zeptejme se jich na předchozí nájemníky a pokusme se cítit, jestli mezi nimi jsou ti, kteří budou například hluční, nebo ti, kteří budou rušeni i nejmenším zvukem přicházejícím z bytu.

Pojďme navštívit oblast během dne i noci. Pojďme zkontrolovat, zda tato oblast neztrácí přátelství po setmění. Podívejme se na sebe, jak dlouho nám bude trvat cestování, kde se budeme zásobovat jídlem atd. Bude to nějakou dobu trvat, ale znalost, kterou tímto způsobem budeme mít, nám dá prostor pro další rozhovory.

5. Osobní život

Za prvé, majitel není povinen sdílet podrobnosti o soukromém životě s majitelem. Pokud se nás majitel důkladně zeptá na naše zvyky, na společenský život, na politické názory nebo na náboženský život, mělo by to být pro nás velkým varováním. Takový vlastník může v budoucnu chtít narušit soukromí nájemce, což je nepřijatelné.

V některých záležitostech týkajících se zvyků si můžete, a dokonce musíte vyjít. Majitel má právo na určité požadavky týkající se kouření nebo domácího mazlíčka v bytě. Můžeme také stanovit pravidla pro přijímání hostů na noc. To vše může být součástí smlouvy, pokud si to kterákoli ze stran přeje.

Podívejme se, jak chceme rozdělit povinnosti údržby a opravy mezi nájemce a pronajímatele.

6. Rozdělení povinností

Další věcí, kterou byste měli mít na paměti, když si chcete byt bezpečně pronajmout, je rozdělení odpovědnosti za opravy a údržbu. Zákon stanoví, že rozdělení povinností mezi nájemce a pronajímatele je následující:

Povinnosti pronajímatele (tj. Majitele)

 • výměna oken a dveří,

 • výměna podlah, podlah a koberců,

 • výměna omítky,

 • výměna chladiče

 • Opravy vodovodních, plynových, elektrických a topných instalací.

Povinnosti nájemce:

 • udržování prostor v řádném technickém a hygienicko-hygienickém stavu;

 • ochrana před poškozením nebo zničením částí budovy určených ke společnému použití (např. výtahy, schodiště, technické místnosti atd.);

 • opravy a údržba podlah, podlah a koberců;

 • opravy a údržba obkladů a dlaždic;

 • Opravy a údržba dveří a oken;

 • opravy a údržba stěn, stropů a omítek;

 • oprava a údržba nábytku, kuchyňských spotřebičů, domácích spotřebičů a koupelnového vybavení (kohoutky, vodovodní baterie, ventily a jiná sanitární zařízení);

 • opravy a údržba pojistek, zásuvek a spínačů;

 • opravy a údržba pecí a ústředního topení;

 • péče o průchodnost potrubí a opravu v odtokovém potrubí.

Zní to, jako by na nájemníkův rameni spočívalo mnoho povinností. Zdá se, že v tomto případě zákonodárce chrání zejména práva pronajímatele. Proto se vyplatí sjednat o něco výhodnější rozdělení v nájemní smlouvě. Pamatujte, že v tomto případě budou ustanovení smlouvy důležitější než ustanovení zákona.

Zákon o ochraně nájemníků uvádí, že za zdi je odpovědný nájemce. Můžeme se však domluvit s majitelem jinak.

7. Podmínky smlouvy

Chcete-li bezpečně pronajmout byt, vypořádáme dohodu s majitelem o třech věcech: platební podmínky, lhůta pro odstoupení a délka výpovědi.

Upravme datum a způsob platby podle data platu. Můžeme zařídit platbu předem nebo v prodlení kdykoli v měsíci.

Smlouva rovněž zahrnuje ustanovení zajišťující nájemce v případě zvýšení nájemného. Dohodneme se s majitelem, jak takové změny mohou nastat.

Ačkoli to nemusí být snadné, pokusme se sjednat datum výběru. Pro klid majitele můžeme uvést konkrétní situace, ve kterých to bude odůvodněno. To nás ochrání před nepříjemnými technickými překvapeními po několika dnech pohybu.

Délka výpovědní lhůty chrání obě strany nájemní smlouvy. Nájemce před stěhováním přes noc a pronajímatel proti náhlé ztrátě příjmů. Pojďme to nastavit podle našich potřeb.

Výpovědní lhůta nechrání nájemce, který poruší základní předpoklady smlouvy. Smlouva může obsahovat (a pravděpodobně bude) ustanovení o okamžitém ukončení smlouvy v několika případech hrubého porušení jejích ustanovení.

Nezapomeňte před podpisem důkladně zkontrolovat ustanovení smlouvy.

8. Dodací a přejímací protokol

Když se na všem dohodneme, nezapomeňme na jednu velmi důležitou přílohu smlouvy, kterou je předávací protokol. Je to dokument, ve kterém obě strany potvrzují, že jsou si vědomy stavu jednotlivých prvků domu.

Jedná se hlavně o zabezpečení nájemce. Může si být jistý, že nebude nést náklady na opravu škod, které nezpůsobil. Společně s majitelem se vyplatí vyfotit jednotlivé místnosti a zařízení a připojit je ke smlouvě.

9. Žádná záloha

Během rozhovorů s majitelem a při přípravě smlouvy se nemusíme manévrovat k placení zálohy. Žádné ustanovení nás nutí platit jakékoli poplatky před podepsáním smlouvy.

Předchozí žádost vlastníka může být oznámením nekalých praktik.

10. Pečlivé přečtení smlouvy

Všechno už bylo zaškrtnuto? Skvělé. Bez ohledu na všechno si pečlivě přečtěte celou smlouvu shora dolů. Podívejme se, jestli tam byly všechny sjednané záznamy, zkontrolujte soulad osobních údajů. Celá smlouva by měla zahrnovat následující:

 • údaje o majiteli a nájemci - jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa bydliště, číslo občanského průkazu a číslo PESEL,

 • adresa a plocha prostor, na které se smlouva vztahuje,

 • dohodnutá výpovědní doba a pravidla odstoupení z bytu,

 • částka měsíčních poplatků (včetně částky), dohodnuté datum platby a číslo účtu, na který budou peníze převedeny,

 • výše vkladu a pravidla jeho vrácení,

 • předávací zpráva a fotografie bytu.

Pokud máme jakékoli pochybnosti, můžeme s jistotou konzultovat právníka. Nenechme se spěchat - nájem je vážná věc a příliš naléhavost je více než nedotknutelná - může to znamenat potenciálně nečestného dodavatele.

Byt k pronájmu: Řecké barvy v atmosféře dovolené

Garsoniéra k pronájmu

Autor: martynamidel

Kategorie: